Για τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας

  • Home
  • Για τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας

Για τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας

Δομές Ηλικιωμένων

Αυστηροποιήσαμε τις κυρώσεις που επιφέρει η όποια παραβατική λειτουργία κοινωνικών δομών.

Για τις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλειστές δομές ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων αναλάβαμε τις απαραίτητες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που κατέστησαν δυνατή τη σύναψη νέων συμβάσεων των δομών αυτών με τον ΕΟΠΥΥ, κάτι που είχε παγώσει από το 2012.

Αναλάβαμε τη χρηματοδότηση των δομών κλειστής και ανοιχτής φροντίδας, που μέχρι πρότινος κάλυπτε ο ΕΟΠΥΥ. Σχεδόν διπλασιάσαμε τον σχετικό προϋπολογισμό (από 50 σε 90 εκατομμύρια ευρώ). Για πρώτη φορά εντάχθηκαν στη δυνατότητα χρηματοδότησης και οι ανασφάλιστοι ωφελούμενοι των δομών αυτών.

Διασφαλίσαμε και βελτιστοποίησαμε τις υπηρεσίες των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Εφαρμόσαμε τα πιο αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα στην Ευρώπη και πραγματοποιώντας ενδελεχείς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων από κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) καταφέραμε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οργανώσαμε έγκαιρα τους εμβολιασμούς στις δομές που εποπτεύει το Υπουργείο μας, κατά προτεραιότητα, βάσει ευαλωτότητας.

Καθιερώσαμε την υποχρέωση εμβολιασμού για το προσωπικό που εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές προνοιακές δομές αλλά και για τους νεοεισερχόμενους ωφελούμενους.

Προσλάβαμε έκτακτο προσωπικό covid (500 άτομα) για την ενίσχυση των δημόσιων προνοιακών δομών.

Θεσμοθετήσαμε τον Υπεύθυνο Προστασίας. Για πρώτη φορά εισάγαμε την υποχρέωση ορισμού υπεύθυνου φυσικού προσώπου σε κάθε δομή το οποίο αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης και τη διαβίβασή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ψηφιακή μετάβαση- Κατάρτιση

Ενισχύσαμε τη συμμετοχή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας στην κοινωνία της ψηφιακής μετάβασης, εξασφαλίζοντας πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μέσω του Προγράμματος Ψηφιακής Κατάρτισης δώσαμε τη δυνατότητα σε 3000 ηλικιωμένους να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτησή τους.

Στήριξη

Εξασφαλίσαμε στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 21-27 χρηματοδότηση ύψους συνολικά περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων, όπως ενεργούς και υγιούς γήρανσης, ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, καταπολέμησης ψηφιακού αποκλεισμού τους.

Με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων ενισχύουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας με περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα (72 εκατομμύρια τον χρόνο) και με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων με περίπου 3 εκατομμύρια τον χρόνο.

Διανείμαμε σχεδόν 300.000 τεστ covid προστατεύοντας ωφελούμενους και εργαζόμενους, αλλά βοηθώντας τους φορείς να αντεπεξέλθουν στα κόστη της πανδημίας.