Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Δόμνας Μιχαηλίδου που εφεξής θα αποκαλείται «Domna.gr» διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.

Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού και περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σχεδίων κτλ. που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στο Domna.gr. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του υλικού από αυτόν τον ιστότοπο, υπό τους ακόλουθους όρους:

  1. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με τις δράσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου.
  2. Τα αντίγραφα πρέπει να διατηρούν οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες σημειώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό και
  3. Το υλικό και το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια των νόμιμων δικαιούχων τους.

Το Domna.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Το Domna.gr δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού τόπου ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Ειδικότερα, το Domna.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στο δικτυακό τόπο ή / και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο Domna.gr.  Το Domna.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του Domna.gr. H επίσκεψη στο Domna.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και η χρήση των υπηρεσιών του Domna.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και των παρακάτω όρων χρήσης υπηρεσιών.