Για τους ανάπηρους συμπολίτες μας

  • Home
  • Για τους ανάπηρους συμπολίτες μας

Για τους ανάπηρους συμπολίτες μας

Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού

Θεσμοθετήσαμε και ξεκινήσαμε το Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, παρέχουμε τη δυνατότητα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής τους. Η δράση αυτή, έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή και την επαγγελματική τους ζωή, την ανεξάρτητη διαβίωση τους και την πρόληψη και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης.

Ηλεκτρονική Κάρτα Αναπηρίας

Κάναμε πραγματικότητα την Ηλεκτρονική Κάρτα Αναπηρίας. Μια υπηρεσία που θεσμοθετήθηκε το 1996 και υλοποιήσαμε σχεδόν 30 χρόνια αργότερα. Η κάρτα χορηγείται σε όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι κάτοχοι της μπορούν, με την επίδειξή της, να απολαμβάνουν σειρά παροχών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό αναπηρίας τους ή κάποια ιατρική γνωμάτευση ή άλλες κάρτες ή δελτία αναπηρίας που υφίστανται αποσπασματικά έως σήμερα.

Εξασφαλίσαμε στους ανάπηρους συμπολίτες μας άμεση και δωρεάν πρόσβαση στους Αρχαιολογικούς Χώρους και στα Μουσεία με ένα απλό σκανάρισμα της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας τους.

Απασχόληση

Με 9 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούμε πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης που αφορά σε 200 άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Δίνουμε τη ευκαιρία στους κωφούς και τυφλούς συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου μέσω του Προγράμματος Ψηφιακής Κατάρτισης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε 2.400 άτομα με οπτική αναπηρία ή κώφωση (αλλά και σε 3000 ηλικιωμένους).

Διαβίωση

Αυξήσαμε κατά 65% τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες αδειοδότησης των Στεγών και σχεδιάζουμε την κάλυψη του κόστους ίδρυσης τους μέσω ΕΣΠΑ.

Εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 24 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας κατ’ οίκον.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας με ακουστική αναπηρία να πραγματοποιούν τηλε-βιντεοκλήσεις και να εξυπηρετούνται σε υπηρεσίες που μέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση, με την υπηρεσία “Relay” (μέσω εξ αποστάσεως διερμηνείας).