Δ. Μιχαηλίδου: «Αυστηροποιούμε τις κυρώσεις που επιφέρει η παραβατική λειτουργία κοινωνικών δομών»