Δόμνα Μιχαηλίδου: «Βασική μας προτεραιότητα η αποϊδρυματοποίηση»