Παραπολιτικά 90,1 / Στέλλα Γκαντώνα, Θανάση Φουσκίδης