Σχολικά γεύματα για όλους τους μαθητές

Ζεστά σχολικά γεύματα για τους μαθητές δημοτικού της χώρα μας. Στο 9ο Δημοτικό και στο Ειδικό Σχολείο παιδιών με αυτισμό στον Πειραιά.