Δ. Μιχαηλίδου: «Χρέος μας η δημιουργία αυστηρού πλαισίου για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης»