Στα εγκαίνια του «Μαρινάκειον Μέλαθρον» της Μητρόπολης Πειραιά

Στα εγκαίνια του «Μαρινάκειον Μέλαθρον» της Μητρόπολης Πειραιά.