Κανάλι 1 / «Πρωινή Ενημέρωση»- Βελίκα Καραβάλτσιου Κανάλι 1 / Πρωινή Ενημέρωση”- Βελίκα Καραβάλτσιου