Κανάλι 1 / «Πρωινή Ενημέρωση»- Βελίκα Καραβάλτσιου