Δόμνα Μιχαηλίδου: «Με Υπουργική Απόφαση, όλες οι δομές συμβάλλονται πλέον με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ»