Δόμνα Μιχαηλίδου: «Τα παιδιά θέλουμε να ζούνε σε οικογένειες. Όχι σε δομές!»