Εκπαίδευση ΚΕΑΤ Βουλή 

Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους της Βουλής στην αναπηρία και την διαφορετικότητα.