Στέγαση και Εργασία

Στην επίσημη παρουσίαση του “Στέγαση και Εργασία”, ενός προγράμματος που θεσμοθετήσαμε ως μόνιμη δημόσια πολιτική που καταπολεμά έμπρακτα την αστεγία.