Θεοφάνεια στον Πειραιά 

Θεοφάνεια στον Πειραιά. Όλες και όλοι μαζί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας για τη ρίψη του Σταυρού.