Άτομα με αναπηρία

  • Home
  • Άτομα με αναπηρία

Για άτομα με αναπηρία

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου, το Υπουργείο Εργασίας, έχει αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ.

Η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού

Η δράση αυτή, έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή και την επαγγελματική τους ζωή, την ανεξάρτητη διαβίωση τους και την πρόληψη και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης.

Διαβάστε Περισσότερα
Η κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Παρόχων Ατόμων με Αναπηρία (ΕASPD) το Υπουργείο Εργασίας επισπεύδει το Πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε Περισσότερα
Η θεσμοθέτηση Κάρτας Αναπηρίας

Η κάρτα θα χορηγείται σε όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι κάτοχοι της θα μπορούν, με την επίδειξή της, να απολαμβάνουν σειρά παροχών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό αναπηρίας τους ή κάποια ιατρική γνωμάτευση ή άλλες κάρτες ή δελτία αναπηρίας που υφίστανται αποσπασματικά έως σήμερα.

Διαβάστε Περισσότερα
Η δημιουργία της Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας

Με τη σύμπραξη και των υπόλοιπων Υπουργείων θα δημιουργηθεί Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα data για τη χορήγηση όλων των παροχών προς άτομα με αναπηρίες και μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται οι σχετικές αιτήσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ

Ειδήσεις και Αρθογραφία

Ειδήσεις που αφορούν τις δράσεις για τα άτομα με αναπηρία.